Новогодишни пакетчиња од Стопанска Банка а.д. Битола за најмилите во Битола

И оваа година по повод новогодишните празници, членовите на Управниот Одбор, г-ѓа Балтовска и г-ѓа Несторовска во име на Стопанска Банка а.д.Битола, подарија новогодишни пакетчиња на децата во Здружението за развој на ромската заедница Сумнал. Во текот на утрешниот ден ќе бидат поделени новогодишни пакетчиња во О.У Ѓорги Сугарев и во Домот за деца без родители во Битола.

Прочитај повеќе

Интервју на членови на УО за неделникот Капитал

Во изминатите четири години банката успеа значително да ја прошири палетата на своите производи преку имплементирање на производи по мерка на нашите клиенти. Тоа е и конкурентската предност на Банката. Првично, новините во работењето произлегоа преку промена на концептот на услугите, со што од продукт ориентирана банката стана клиент ориентирана банка, која ги става клиентите на централно место и ги прилагодува производите и креира услугите според нивните желби, велат членовите на УО на Стопанска банка а.д. Битола.

Прочитај повеќе

Известување за запишани и платени хартии од вредност од јавна понуда

Стопанска банка а.д. Битола известува дека на ден 6.12.2016 заврши првата емисија на долгорочни должнички хартии од вредност.

Прочитај повеќе